Prioriteitsgelden

on 29 maart 2015

Aanvraag toekenning prioriteitsgelden

De Dorpsraad heeft de mogelijkheid vanuit de 'prioriteitsgelden' financiële ondersteuning te bieden bij projecten of voorzieningen die op initiatief van een of meerdere inwoners van GLottum worden opgezet. De aanvraag van prioriteitsgelden moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geformuleerd in de vragen die beantwoord moeten worden als toelichting bij de aanvraag. Het is van belang, ter informatie van de Dorpsraad,  de aanvraag volledig in te vullen.

Initiatiefnemers krijgen de gelegenheid hun initiatief mondeling toe te lichten.

U dient deze aanvraag DIGITAAL en ondertekend te sturen naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De afhandeling van de aanvraag verloopt volgens een vast stappenplan.

1.     De aanvraag dient volledig ingevuld en voorzien van een begroting ingeleverd te worden bij het secretariaat van de dorpsraad.

2.     In de begroting dienen  de kosten en inkomsten duidelijk en gespecificeerd te worden.  Bij de inkomsten dienen de verschillende bronnen aangegeven te worden. (subsidies, bijdragen van derden, zelfwerkzaamheid etc.)

3.     De aanvraag wordt behandeld door het bestuur van de Dorpsraad Lottum. De aanvrager zal uitgenodigd worden en krijgt de gelegenheid om hun initiatief in deze commissie toe te lichten.

4.     De aanvraag wordt op de agenda van de openbare vergadering geplaatst. De Dorpsraad neemt na discussie een besluit aangaande het initiatief.

5.     De uitkomst van de stemming en de voorlopige toekenning wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

6.     Het toegekende bedrag is onder voorbehoud en zal pas definitief worden als na afronding van het project een eindverantwoording van de inkomsten en uitgaven ter beschikking is gesteld aan de Dorpsraad.

7.     Mocht blijken dat het toegezegde bedrag leidt tot een positief saldo in de begroting van het initiatief kan de Dorpsraad besluiten om een lager bedrag toe te kennen.

8.     Na overlegging van de kopieën van facturen word het bedrag definitief vastgelegd en worden de gelden overgemaakt naar de bankrekening van de aanvrager.

9.      De dorpsraad legt jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot de uitgekeerde prioriteitsgelden middels het overleggen van de fakturen.

Aanvraagformulier

De vragen ter toelichting zijn verdeeld in vier rubrieken:

1.     Projectbeschrijving

2.     Begroting

3.     Vergunningen

4.     Instandhouding/onderhoud

In elke rubriek worden de elementen genoemd waaraan gedacht moet worden. U kunt de vragen beantwoorden in de lijst of middels een bijlage. De ruimte onderaan de vragenlijst is bestemd voor het formuleren van het besluit van de Dorpsraad.